Cirkel van 3 - Communicatie

Verbeter communicatieve vaardigheden
Cirkel van 3 helpt je om je communicatie met anderen te verbeteren. We kijken naar situaties waarbij je ergens tegenaan bent gelopen. We werken aan verbeteringen in de basis van je communicatie met anderen. Met concrete handvatten. 


Communicatie met anderen
In communicatie is juist de wisselwerking tussen mensen interessant. Met een bekende, een collega of familielid, heb je vaak een communicatiepatroon. Dat is de manier waarop je altijd met elkaar praat en omgaat.
Door te ontdekken wat jullie patroon is, heb je de mogelijkheid om dit patroon te veranderen. En als jij hierin verandert, komt de ander ook in beweging.

 Workshops & trainingen
Cirkel van 3 geeft trainingen op maat. Ik combineer coachingsmethoden en het werken aan communicatieve vaardigheden.
Zo krijg je ook inzicht in waarom je op een bepaalde manier communiceert en hoe dat anders kan. En dat helpt je bij je stappen richting je doel.

Voorbeelden van trainingen zijn:
    - Communiceren en onderhandelen: welke kant
      van jezelf zet jij in?
    - Klantcommunicatie: de behoefte van mijn klant
    - Feedback krijgen en geven


Hart, hoofd en lichaam
Van onze communicatie is 98% non verbaal. Wat je in je hoofd bedenkt kan zo worden ondersteund of ondermijnd door je lichaamstaal.

Communicatie